Ringvals Max

4,480.00 kr

Specifikationer

  • Rundjärn: max 24 mm
  • Rör: 33 mm
  • Fyrkantsjärn: 20 x 20 mm
  • Plattjärn liggande: 50 x 12 mm
  • Plattjärn högkant: 30 x 8 mm (Extra tillbehör)
  • Plattjärn högkant: 35 x 6 mm (Extra tillbehör)
  • Fyrkantsrör: 40 x 27 mm x 2 mm
  • Vikt: 43 kg